Επιστολή Προς Ρωμαίους

13/12

Η νυξ
προεχώρησεν, η δε ημέρα
επλησίασεν· ας απορρίψωμεν λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθώμεν τα όπλα του φωτός

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ

6:10‭-‬13

Tέλος, αδελφοί μου, να ενδυναμώνεστε στον Kύριο, και στην κυριαρχική εξουσία τής δύναμής του· ντυθείτε την πανοπλία τού Θεού, για να μπορέσετε να σταθείτε ενάντια στις μεθοδείες τού διαβόλου· επειδή, η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες του σκότους τούτου τού αιώνα, ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας στα επουράνια. Γι’ αυτό, πάρτε στα χέρια σας την πανοπλία τού Θεού, για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την πονηρή ημέρα, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε.
 

Η Δύναμη μιάς ατομικής βόμβας


Αυτό στη πραγματικότητα σημαίνει ότι περπατάς γύρω, με

την δύναμη μιας ατομικής βόμβας μέσα σου. Όλη η δύναμη που

κατέχει ο Ίδιος ο Θεός έχει τοποθετηθεί μέσα στο πνεύμα σου από

το Άγιο Πνεύμα που κατοικεί μέσα σου. Αυτό σημαίνει ότι έχεις

πλήρη είσοδο και επαφή με την δύναμη Του, τη σοφία Του και

αγάπη Του. Έχει τοποθετηθεί μέσα σου και ο Θεός θέλει να σε

βοηθήσει ώστε να την απελευθερώσεις. Πρέπει να σταματήσεις να

ταυτίζεσαι με το παλιό σου άνθρωπο ή τη σάρκα σου, τις

περασμένες αποτυχίες σου, το τί έτυχε να πείς στη γυναίκα σου ή

τον τρόπο με τον οποίο φέρθηκες στους άλλους. Εάν αρχίσεις να

καταλαβαίνεις το τι σημαίνει να βρεις την ταυτότητά σου, όχι αυτό που προηγουμένως έχεις μάθει ότι είσαι, αλλά αυτό που ο Θεός έχει τοποθετήσει πραγματικά μέσα σου δια του Αγίου Πνεύματος υπερφυσική ζωή και δύναμη θα απελεθερωθεί από μέσα σου.

Ελευθερία από Θρησκευτικότητα

Ο Θεός δεν μας έχει καλέσει να ζούμε μια θρησκευτική ζωή,

μας έχει καλέσει να ζήσουμε μια υπερφυσική ζωή. Είσαι κανονικός και φυσιολογικός και πρέπει να χαίρεσαι γι αυτό που είσαι.

Δεν χρειάζεται να γίνεις φανατικός θρησκευόμενος ή να αρχίσεις

να προσεύχεσαι και να συμπεριφέρεσαι κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο.

 Λουκας 10/19
Ιδού, δίδω εις εσάς την εξουσίαν του να πατήτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμιν του εχθρού, και ουδέν θέλει σας βλάψε